середа, 12 січня 2022 р.

«Іван Огієнко (митрополит Іларіон): мовознавча діяльність» Інформаційна викладка

 14 січня народився Іван Огієнко - мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог, перший ректор Кам’янець-Подільського державного університету, міністр освіти в уряді УНР (5 січня - 9 квітня 1919 р.) єпископ (від 1940), митрополит УАПЦ (від 1944), предстоятель УГПЦК (від 1951), автор перекладу Біблії українською мовою (1936-1955 рр). Загальний реєстр публікацій налічує 1848 назв.

Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. Важко сказати, в якій із сфер діяльності Іван Огієнко (митрополит Іларіон) залишив найпомітніший слід. Одне незаперечне: він чесно й віддано служив українській справі, до останніх днів життя не полишав подвижницької діяльності на ниві відродження нації, її мови та культури.

"Доля судила мені немало працювати в таких умовах і на таких посадах, коли моя діяльність не належала тільки мені, - я працював для цілого українського народу. Як я працював, - судити не мені..."

💎

Найголовніший і найміцніший цемент, що об'єднує етнографічний народ і перетворює його в свідому націю, — то соборна літературна мова.

💎

Пам'ятайте, що діти вважатимуть за рідну тільки ту мову, що панує в вашій родині.

💎

Кожен інтелігент, що публічно промовляє: зо сцени, в церкві, в суді, в школі, на зборах, на відчитах і т. ін., обов'язаний промовляти тільки соборною літературною мовою й вимовою.

💎

Усі видавці мусять насамперед дбати про збільшення всенаціонального культурного добра, цебто видавати твори тільки соборною літературною мовою й соборним правописом.

💎

В справах рідномовної політики свого народу мусить бути серед цілого громадянства за всяких обставин тільки однодушний міцний фронт.

12 заповідей про рідну мову Івана Огієнка

1. На кожному кроці й кожної хвилини охороняй честь своєї рідної мови, як свою власну і навіть більше – як честь своєї нації. Хто не береже честі своєї рідної мови, той підкопує основи своєї нації.

2. Розмовляй у родині своїй тільки рідною мовою. Це принесе тобі правдиву насолоду шляхетного почуття сповнення найбільшого обов’язку щодо свого народу.

3. Хто в родині своїй розмовляє не рідною мовою, той стоїть на дорозі до винародовлення – найбільшого непрощенного гріха проти свого народу.

4. Бережи своє особове ім’я і родове прізвище в повній національній формі й ніколи не змінюй їх на чужі.

5. Кожний, хто вважає себе свідомим членом свого народу, мусить пильно навчатися своєї соборної літературної мови.

6. Кожний свідомий член свого народу мусить завжди допомагати всіма приступними йому способами розвиткові культури своєї літературної мови.

7. Кожний свідомий член свого народу мусить добре розуміти й поширювати головне рідномовне гасло: «Для одного народу – одна літературна мова й вимова, один правопис».

8. Кожний свідомий член нації мусить добре знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.

9. Де б ти не жив – чи в своїм ріднім краю, чи на чужині, – скрізь завжди мусиш уживати тільки однієї літературної мови, тільки одного спільного правопису, тим ти покажеш, що ти свідомий син своєї нації.

10. Кожний українець мусить добре пам’ятати й дітей своїх того навчати: наймиліша мова в цілому світі – то мова рідна.

11. Кожний свідомий громадянин, живучи серед чужого народу, мусить конче вживати своєї рідної мови не тільки вдома, але й скрізь. Де можливо.

12. Кожний свідомий громадянин мусить щедро підтримувати свої періодичні видання, даючи їм цим самим змогу нормально розвиватися. Добрий стан національних видань – то могутня сила народу й забезпечення розвитку рідної мови, а висота їх накладу – то ступінь національної свідомості народу.

Якщо ви побажаєте вивчити досконало діяльність Івана Огієнка пропонуємо ваом бібліографічний список літератури. Ці публікації можна замовити з інших бібліотек

Твори Івана Огієнка

Дохристиянськi вiрування українського народу [Текст]: історично-релiгiйна монографiя / Огiєнко, Iван. - КИЇВ: Обереги, 1992, 1994. - 424 с. - Покаж.: с. 412.

Життєписи великих українців [Текст] / упоряд., авт. іст.-біограф. нарису, прим. М.Тимошик. - КИЇВ: Либідь, 1999. - 669 с.

Історія українського друкарства [Текст]/ упоряд., авт іст.-біограф. нарису та прим. М.Тимошик. - КИЇВ: Либідь, 1994. - 446 с.

Історія української літературної мови [Текст]/ упоряд., авт. іст.-біограф. нарису та прим. М.Тимошик. - КИЇВ: Либідь, 1995. - 296 с.

Князь Костянтин Острозький і його культурна праця [Текст]: історична монографія. - Б.м., 1992. - 216 с.

Українська культура [Текст]: коротка історія культурного життя українського народу / Огієнко, Іван ; Передм. М.Г.Жулинського; Художнє оф. О.М.Литвина. - КИЇВ: Довіра, 1992. - 144 с.

Розп'ятий Мазепа [Текст] / Огієнко, Іван [Текст]: упорядник. автор передмови і коментарів М.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 348 с. : iл. - (Рукописна спадщина. Т.3).

Рятування України [Текст] / упоряд., авт. передм. і ком. М.Тимошик. - КИЇВ: Наша культура і наука, 2005. - 464 с.: іл.

Слово про Ігорів похід. [Текст]:пам’ятка української літератури ХІІ віку. - Рівне, 2000. -232 с

«Служити народові - то служити Богові» / І. Огієнко/

Тарас Шевченко[Текст] / Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., авт. перед. та комент. М.Тимошик.- КИЇВ: Наша культура і наука, 2002. - 440 с.

Українська культура [Текст]: коротка історія культура життя укр. народу. - Репр. відтворення вид. 1918 р. - КИЇВ: МП «Абрис»; 1991. – 272 с.

Українське монашество [Текст] / Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., авт. іст.-біограф. нарису і комент. М.Тимошик. - КИЇВ: Наша культура і наука, 2002. - 396 с.

Публікації про І.Огієнка

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX-XX ст. [Текст]: історіографія. Біобібліографія. Матеріали.- Кам'янець-Подільський, 1993.- С. 299.

Будзей, Олег - Іван Огієнко [Електронний ресурс] / «Кам`янець-Подільський – місто загадок та легенд». - Кам’янець- Подільський, 2008. - Режим доступу: http://k-p.net.ua/ludu/ogienko.shtml 

Бурбан В. Животворча місія української культури [Текст]: до 125-річчя з дня народження І.І. Огієнка (митрополита Іларіона) / В. Бурбан // Сільські вісті. - 2007. - 25 січ.(№9). - С. 1.

Василевський М. Університети Івана Огієнка [Текст]: до початку роботи Міжнародного конгресу українських істориків було приурочене врочисте відкриття меморіальної дошки фундаторові, першому ректору Кам'янець-Подільського держуніверситету І.І.Огієнку / М. Василевський // День. - 2003. - 18 жовт.(№ 187). - С. 5.

Вступ до біографії митрополита Іларіона. [Електронний ресурс] / «Українська християнська культура.». – Київ, 2008. - Режим доступу http://christian-culture.in.ua/content/view/81/36

Губарев В.К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник. [Текст] - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. - 573 с.

Гудзик К. Врятований із забуття Іван Огієнко та Фіоль Швайпольт: цього року українці всього світу відзначають дві пам'ятні дати - 125-річчя від дня народження та 35-річчя від дня смерті видатного вченого, політичного діяча, захисника незалежності та розбудови України, будівника Української православної церкви - Івана Огієнка (1882-1972) // День. - 2007. - 30 лист.(№209). - С. 8.

Довідник з історії України. А-Я [Текст] / За заг. ред. І.Підкови і Р.Шуста. - Вид. 2-е, доопр. і доп. - КИЇВ: Ґенеза, 2001. - 1136 с.

Єсенін, Сергій. Іван Огієнко – яскравий слід на Поділлі [Електронний ресурс]// // Газета «Є» - 2012. – 4 січ http://ye.ua/news/news_7815.html

Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили» : біобібліограф. покажчик / Уклад.: Є.Сохацька, О.Трончук, В.Пархоменко. - Кам’янець-Поді льський: Кам.-Под. нац. ун-т, 2008. - 76 с.

Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити...» ]: бібліогр. покажчик / Уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова. - Т.: Підручники і посібники, 2007. – 112 С. – (Родом з України; вип.2). Видання, присвячене Івану Огієнку, містить біографічний нарис, бібліографію творів і літератури про різносторонні аспекти діяльності вченого, письменника, митрополита, громадського та державного діяча.

Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. [Текст] / І. Войцехівська (кер. авт. кол.), B. Абліцов, С. Божик та ін.). - КИЇВ: Україна, 1995. - 480 с.

Качкан В. А. Етнокультурний пласт Івана Огієнка [Текст] // Качкан В. А. Українське народознавство в іменах. - Частина 1. - КИЇВ: Либiдь, 1994. - С. 281—295.

Качкан, Володимир Атаназійович. Українське народознавство в іменах [Текст]: у 2-х ч. Ч.1 / Качкан, Володимир Атаназійович. - КИЇВ: Либiдь, 1994. - 336 с.

Клименко Л. Використання творчої спадщини Івана Огієнка на уроках мови та літератури / Л. Клименко // Дивослово. - 2007.- №12. - С.41-44. Рік Івана Огаєнка на сторінках "Дивослова"

Костюкевич, Валерій. «Появи Iвана Огієнка вимагала доба» [Електронний ресурс]: у Житомирському державному університеті імені Івана Франка пройшли огієнківські читання / Валерій, Костюкевич // День. - 2010. - 20 квіт. (№69) http://www.day.kiev.ua/295730/

Кульова В. Запізніле воротя: уперше в Україні видруковано книгу Івана Огієнка (митрополита Іларіона) "Тарас Шевченко" / В. Кульова // Хрещатик. - 2004. - 24 лют. (№26). - С. 12. 

Кушнір, Ліна. «Ім’я Огієнка раніше навіть вимовляти було небезпечно» [Електронний ресурс] = http://www.umoloda.kiev.ua/number/2011/169/71602/: 

Липа, Юрій Іванович. Призначення України [Текст] / Липа, Юрій Іванович; Передм. В.Мороз; Комент. авт.; Худож. М.Москаль. – Львів: Просвіта, 1992. - 270 с.

Ляхоцький В. На скрижалях вічності [Текст]: до 125-річчя від дня народження видатного вченого-патріота, державного і громадсько-політичного діяча / В. Ляхоцький // Українська культура. - 2007. - №1. - С.11. Науковий, публіцистичний, письменницький та поетичний доробок цього видатного українця сягає майже 2 000 праць, чимало з яких, на превеликий жаль, і досі нам незнані. Найвідоміша з його праць - дослідження "Українська культура"

Ляхоцький В.П. Видавнича, архіво-археографічна та бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) [Текст]: Автореф. дис. докт. іст. наук. - К., 2001. - 42 с.

Ляхоцький Володимир. Просвітитель. Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона). [Текст] - КИЇВ: Вид-во імені Олени Теліги, 2000. - 528 с.: іл.

Ляхоцький Володимир. Тільки книжка принесе волю українському народові. [Текст]: книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - КИЇВ: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. - 664 с.: іл.

Микола Тимошик. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. [Електронний ресурс] // «Українська спілка»  – 2007. - Режим доступу http://spilka.uaweb.org/library/ohijenko.html 

Микола Тимошик. Невтомний сівач на українознавчій ниві [Електронний ресурс] / «ІЗБОРНИК»і. – Київ, 1994. - Режим доступу http://izbornyk.org.ua/ohdruk/ohd01.htm 

Митрополит Іларіон. Наша літературна мова / І.Огієнко // Дивослово. - 2007.- №10. - С.45-51. 

Митрополит Іларіон. Хвалімо Бога українською мовою! / Митрополит Іларіон // Дивослово. - 2007. - №8. - С. 45-53. 

Мовчун, Лариса. Духовні скарби Івана Огієнка: "Рідна мова - то сила культури, а культура - сила народу" / Лариса, Мовчун // Дивослово. - 2003. - №10 . - С. 59-67. 

Огієнко, Іван . Українська вимова богослужбових текстів : рік Івана Огієнка на сторінках "Дивослова" / Огієнко, Іван // Дивослово. - 2007. - №11. - С. 43-48. Статтю І.Огієнка подано за першодруком у часописі "Наша культура" (1936, кн.6)

Опанасюк О. Витязь духу [Текст]: до 125-річчя від дня народження Івана Огієнка / О. Опанасюк // Літературна Україна. - 2007.- 15 січ.(№3). - С. 1,7.

Остерська М. Митрополіт-міністр [Текст]: виповнилося 125 років від дня народження Івана Огієнка / М. Остерська // Україна молода. - 2007. - 17 січ.(№8). - С.9. 

Пентилюк М. Рідномовний кодекс Івана Огієнка / М. Пентилюк // Дивослово. - 2007.- №12. - С.38-40

Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги [Текст]: підручник / А.М.Бойко, В.Д.Барвінова та ін; Під заг. ред. А.М.Бойко. - КИЇВ: ВД «Професіонал», 2004. - 576 с.

Рожко В. Митрополит Іларіон як перекладач Біблії [Текст] // Визвольний шлях. - 2000.- №10. - С. 20 -23.

Сергій Грабовський. Іван Огієнко як державний і церковний діяч [Електронний ресурс] / «Радіо свобода» - Електрон. дані. – Київ, 2012. - Режим доступу http://www.radiosvoboda.org/content/article/957790.html 

Сохацька Є. Заповіді митрополита Iларіона написані для нас [Електронний ресурс]: до 130-річчя від дня народження Івана Огієнка // День. - 2012. - 11 січ. (№1) http://www.day.kiev.ua/221754

Сохацька Є. Ім'я зобов'язує : на присвоєння Кам'янець-Подільському університету імені Івана Огієнка знадобилося 18 років / Є. Сохацька // День. - 2008. - 5 вер. (№158) -С. 7

Сохацька Є. Огляд подій Огієнківського року / Є. Сохацька // Дивослово. - 2007.- №12. - С.45-48. 

Сохацька, Євгенія. Еліта українського духу [Електронний ресурс] =: історія однієї дружби: Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич; Закінчення у №9 // День. - 2009. - 16 січ.(№4) http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=262823&mainlang=ukr

Сюндюков І. Життя віддане Христу й Україні [Текст]: до 125-річчя від дня народження Івана Огієнка / І. Сюндюков // День. - 2007.- 19 січ.(№8). - С. 8.

Тимошик М. "…І поки житиме мова - житиме й народ" : про найголовнішу заповідь великого українця / М. Тимошик // Літературна Україна. - 2012. - 5 січ. (№1). - С. 1, 6-7. 

Тимошик М. А "наш бій за державність" триває [Текст]: чиновники-непатріоти у центрі й на місцях нині, як і 15 років тому, свідомо гальмують питання про увічнення пам'яті видатного українського вченого-державотворця Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / М. Тимошик // Літературна Україна. - 2007. - 15 лют.(№6). - С.6-7. "Коротка хронологічна канва"

Тимошик М. Ідея Соборності української мови на сторінках огіенкового часопису "Рідна мова" [Текст] / М. Тимошик // Дивослово. - 2007.- №5. - С. 38-44.

Тимошик М. Шевченкіана Івана Огієнка [Текст] / М. Тимошик // Дивослово. - 2007.- №3. - С. 33-37. 

Тимошик Микола. «Смиренний богомолець за кращу долю українського народу»: маловідомі сторінки життя й діяльності Івана Огієнка [Текст] // Огієнко Іван (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. - КИЇВ: Либiдь, 1995.- С. 7-47.

Тимошик, Микола. Повернення Івана Огієнка [Текст] / Тимошик, Микола / Літературна Україна. - 2008. - 6 лис.(№43). - С. 2.

Тимошик, Микола. Служити народові - то служити Богові /: сьогодні 130 років від дня народження видатного українця Івана Огієнка (митрополита Іларіона) [Електронний ресурс]// Урядовий кур`єр. - 2012. - 14 січ. (№7). - С. 18. http://ukurier.gov.ua/uk/articles/sluzhiti-narodovi-sluzhiti-bogovi

То ж чия культура старша?: до 125-річчя від дня народження Івана Івановича Огієнка (1882-1972) - співтворця українського суспільства і культурного Ренесансу, будівничого Української автокефальної церкви /Інф. "КіЖ" // Культура і життя. - 2007.- 17 січ.(№3). - С. 1,7.

Тюрменко Ірина. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) [Текст]: монографія. - КИЇВ: 1998. - 282 с.

Українська педагогіка в персоналіях [Текст]: у двох книгах; Навч. посіб. Кн.2 : ХХ століття / За ред. О.В.Сухомлинської. - КИЇВ: Либідь, 2005. - 552 с.

Унікальні документи про Івана Огієнка // Урядовий кур'єр. - 2007. - 20 січ.(№11). - С.16. 

Шпак В. Патентований українець" Іван Огієнко / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2007. - 21 бер.(№50). - С.21.

Якименко, Микола. Відкрили меморіальну дошку на честь Івана Огієнка // Голос України. - 2012. - 19 січ. (№10). - С. 5. 


1 коментар:

  1. Привіт друзі, це моє свідчення. Я одружений 5 років, ми живемо разом 9 років. Ми були розлучені 4 місяці. Він хоче піти і не хоче рятувати наш шлюб. Ми були чудовою парою (принаймні я в це вірив) і рідко сварилися. За кілька місяців до виходу з дому він був таким неактивним і багато спав. Я зрозумів, що у нього з кимось емоційний зв’язок, і підтвердив, що він її приваблює. Тоді він сказав, що більше не закоханий у мене і що не може зі мною жити. Я молився, плакав і так місяцями. Мені дуже потрібна допомога, і я хочу повернути свого чоловіка. Я серфінг в Інтернеті, коли побачив свідчення жінки про те, що доктор Алаба був чудовим чарівником, який допомагав вилікувати фіброміому, і вона могла змусити власну дитину відновити самовладання вдома. вона написала його контакт, і я скопіював його, спочатку я підозрював цей контакт, але мені справді потрібне постійне вирішення моєї проблеми, тому я надсилаю йому повідомлення з поясненням моєї ситуації, він сказав мені переконатися, що мій чоловік повернеться, якщо я щоб діяти так, як він мені вказав, я зробив усе, що він мені сказав, і на четвертий день отримав від нього вибачення про те, що він не знає, що з ним, того вечора він повернувся додому і помолився за всіх його гріхи і оскільки наша любов і шлюб стали міцнішими, я хочу подякувати великому магу заклинань доктору Алабі за його добру роботу і знову щастя в житті. Якщо у вас є такі ж сімейні проблеми чи інші проблеми, зв’яжіться з доктором Алабою сьогодні за адресою: dralaba3000@gmail.com або зв’яжіться з ним у WhatsApp та Viber за цим номером: +1 (425) 477- 2744 Здатний виконувати будь-які заклинання, на вашу думку, я я живе свідчення .................

    ВідповістиВидалити