вівторок, 1 серпня 2023 р.

"Циганська доля - перекотиполе: геноцид минулого". Бібліографічне інформування

    2 серпня щороку на міжнародному рівні вшановують пам’ять жертв нацистського геноциду ромів. Саме в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау на території сучасної Польщі нацисти вбили понад 4000 ромських в’язнів. Пораймос – саме такий термін прийнято використовувати на позначення геноциду ромів у нацистській Німеччині з приходом до влади Адольфа Гітлера та на території всієї Європи під час Другої світової війни.

 У бібліотеці створена виставка матеріалів про геноцид і Голокост циган.Пам'ятник ромам у Бабиному Яру (м. Київ)

Терміни у мовному вжитку: чому ми (поки що) пишемо "цигани"

Поняття «циган». На відміну від фонетично близького слова „Zigeuner“ [цигойнер], яке в німецькій мові має зневажливу характеристику чужого, в українській чи російській мові поняття «циган», «цигани» такої негативної конотації не мають.

Це підтвердили нам всі партнери по інтерв’ю та декілька перекладачів і лінгвістів. Тому неправильно вважати, що «циган» перекладається як «цигойнер», окрім випадків, де чітко йде мова про цитату з вуст німецьких злочинців.

Пропозицію перекладати «циган» як «ром» ми спочатку розглядали як можливу, однак потім відкинули. Річ у тім, що хоча ці поняття в українській та російській мовах існують, однак вживаються дуже рідко, у тім числі і самими ромами. Наскільки ми зрозуміли, свідоме вживання поняття «ром» підкреслює процес самоідентифікації себе як ромів, або ж демонструє підтримку ромам. Через це, на нашу думку, свавільна передача слова «циган» у перекладі як «ром» є неадекватною.

З цієї причини поки що ми обрали просту транскрипцію терміну. Ми продовжимо міркувати над цим питанням, особливо в рамках майбутніх зустрічей з українськими ромами, а потім спільно вирішимо, який переклад є найбільш придатним і прийнятним для виставки. 

                                        Український центр вивчення історії Голокосту

Письменник Анатолій Кузнєцов у романі «Бабин Яр» писав: «На ромів фашисти полювали, як на дичину. Вони підлягали такому ж негайному знищенню, як і євреї ... Ромів везли в Бабин Яр цілими таборами». Серед киян поширилася гірка примовка: «Немцы пришли – гут! Евреям капут. Цыганам тоже. Украинцам – позже».

Література:

Бусау Ф. «Ніхто не забутий»? Пам’ять про геноцид ромів у Білорусі // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2017. – № 1 (15). – С. 81–112;

Вейс-Вендт А. Винищення ромів у країнах Балтії (1941-1944): центральні рішення і місцеві ініціативи // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 53-61;

Войтенко О. Геноцид ромів у навчальних курсах МОН України та неформальні практики увічнення трагедії в освітянському процесі // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 141-147;

Воспоминания ветерана Лельчицкой партизанской бригады ГРУ Т. Марковской (Публикация А. Гогуна, М. Церович) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 1 (5). – С. 71–103;

Горин М.П. Репресивні заходи німецької влади щодо ромів на окупованій Кам’янеччині // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. - 2015. - Вип. ХІ - С. 40-42.

Ґрандке С. Стратегії виживання ромів під час націонал-соціалістичних переслідувань у дистрикті «Галичина» у 1941–1944 рр. // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / За ред. М. Тяглого. – Київ: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 46-98.

Данілкін О. Культура циган України: минуле і сучасність. – Київ: Контекст, 2001. – 77 с.

Данілкін О. Циганська кочівля і міграція в Україні: історія, вплив на формування кастовості, типологія // Народознавчі зошити. – 2000. – № 1. – С. 65–72;

Данілкін О.О. Проблеми циган України: історія, сучасність, практика їх вирішення // Юріївський літопис. – 1996. – № 1. – С. 68–72;

Долганов П. Формування та імплементація меморіального законодавства України у сфері вшанування пам'яті жертв геноцидів і подолання їхніх наслідків // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2015. – № 1 (13). – С. 9–49;

Ємець Г., Дяченко Б. Циганське населення Закарпаття – Ужгород: Карпати, 1993. – 86 с.

Зіневич Н. До питання про специфіку геноциду ромів на українських землях у роки Другої світової війни // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 148–163;

Зіневич Н.О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан // УІЖ. – 2001. – № 1. – С. 40–52;

Зіневич Н.О. Циганський етнос в Україні (історіографія та джерела): Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського – К., 2005. – 250 с.

Ісаюк О. «Кров Макавеїв» і «циганська скрипка в угорській пушті»: геноцид євреїв і ромів у спогадах членів ОУН, ув’язнених у Аушвіці // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2017. – № 1 (15). – С. 113–134;

Котлярчук А. Нацистский геноцид цыган на территории оккупированной Украины: роль советского прошлого в современной политике памяти // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2014. – № 1 (12). – С. 24–150;

Кроу Д. Історія циган Східної Європи та Росії. – Київ: Мегатайп, 2003. – 376 с.

Круглов А. Геноцид циган в Украине в 1941–1944 гг.: статистико-региональный аспект // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 83–113;

Ленчовська А. Відеосвідчення Інституту Фонду Шоа як джерело до вивчення та викладання історії ромів України у період 1941–1944 рр. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 114–123;

Лутц Б.Д., Лутц Д.М. Цигани як жертви Голокосту// http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/325-brenda-deivis-lutts-dzheims-m-lutts-tsyhany-iak-zhertvy-holokostu;

Марушиакова Е., Попов В. Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии // Голокост і сучасність: Студії в Україні і світі. – 2008. – № 2 (4). – С. 29–42.

Мороз Є. Трагедія ромів Миколаївщини в роки німецько-румунської окупації 1941–1944 років // Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції (14 – 15 вересня 2018 р.) / Упоряд. М. В. Гончар. – Каховка – Херсон: Гілея, 2018. – С. 104-106

Моторна І. Депортація румунських ромів до Трансністрії (1942–1944 рр.): реконструкція подій, увічнення пам’яті, перспективи дослідження // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) /  ред. М. Тяглого. – Київ: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 194-207

Панчук М. До питання про становище ромів Закарпаття в роки угорської окупації та Другої світової війни // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 164–167;

Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни: Збірник документів, матеріалів та спогадів / Авт.-упоряд. Михайло Тяглий. – Київ: Укр. центр вивч. іст. Голокосту, 2013. – 208 с.; іл. 

Вип. 1: Роми у Трансністрії (1941-1944) / Редкол. Л. Г. Бєлоусова, С. Єрмошкін, І. Г. Мисик; Уклад. і вступ. ст. Н. Рерго, І. Г. Мисик.– 2011. – 61 с.: іл. – Бібліогр.: с. 55-61..

Смирнова-Сеславинская М.В., Цветков Г.Н. Цыгане. Происхождение и культура. Социально-антропологическое исследование. – Москва-София: Парадигма, 2009. – 828 с.;

Солонари В. Этническая чистка или борьба с преступностью? Депортация румынских цыган в Транснистрию в 1942 г. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2008. – № 1 (3) – С. 65–87

Сторожко Т. Побут ромів України в період нацистської окупації у дитячих спогадах // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / За ред. М. Тяглого. – К.: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 111-125.

Тяглий М. «Наказую... переслати... списки циганів»: Збір органами влади Райхскомісаріату Україна відомостей про ромів у липні 1942 р. // Голокост і сучасність. Студіі в Україні і світі. – 2011. – № 1 (9). – С. 101–122;

Тяглий М. Окупаційна політика та доля ромів України // Україна в Другій світовій війні: Погляд з ХХІ століття. – Київ: Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 864–897;

Тяглий М. Роми: Геноцид // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2012. – Т. 9. – С. 288–289;  

Тяглый M. Чингене – жертвы Холокоста? Нацистская политика в Крыму в отношении цыган, 1941–1944 // З архівів ВЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2007. – № 2 (29). – C. 61–98.

Тяглий М. Ставлення місцевого населення в окупованій Україні до переслідуваних ромів (1941–1944) // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) /  ред. М. Тяглого. – Київ.: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 126-158.

Тяглий М. «Трагедія винних жертв»? Пам'ять про геноцид ромів у повоєнній Україні. Частина 1 // Україна Модерна (онлайн-публікація), 2020

Тяглий М. «Трагедія винних жертв»? Пам'ять про геноцид ромів у повоєнній Україні. Частина 2 // Україна Модерна (онлайн-публікація), 2020

Тяглий М. «Трагедія винних жертв»? Пам'ять про геноцид ромів у повоєнній Україні. Частина 3 // Україна Модерна (онлайн-публікація), 2020

Фрейзер А. Цигани / А. Онишко (пер.). – Київ: Видавничий дім Всесвіт, 2003. – 358 с.;

Цыганская дорога: Воспоминания Ивана Корсуна (Публикация Н. Бессонова) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 172–210;

Янковенко О. Геноцид ромів: фондово-джерельний контент та особливості експозиційної презентації в Національному музеї історії України у Другій світовій війні // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) /  ред. М. Тяглого. – Київ: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 208-223.


Немає коментарів:

Дописати коментар